โรงเรียนวัดโมคลาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

นายสุธรรม บุญติด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโมคลาน

นายวัชรชัย เปรมปราโมทย์
นายอาสีม จำนงฤทธิ์
นางณุรชา สุทธิพันธ์
นางโสภา ขาวเรือง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

886
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโมคลาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075445402 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จิราภรณ์ หัตถประดิษฐ์ โทรศัพท์: 0841900584 อีเมล์: geelak3.@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]