โรงเรียนบ้านสำนักม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  • ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสาวสุรัสวดี บุญติด
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาคร เพชรเพ็ง

  • นางดวงพร นุ่นแก้ว

  • นายภิญโญ นิตย์วิมล

  • นางสมศรี นนทาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,852
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสำนักม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นันทิรา ศรีสังข์ โทรศัพท์: 0811486255 อีเมล์: nuntira171@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]