โรงเรียนวัดหมาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

นางสิริรักษ์ มิตรกระจ่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหมาย

นางศิรินทิพย์ นุ่นเกลี้ยง
นางสุภาภรณ์ สมศักดิ์
นางสิริรักษ์ มิตรกระจ่าง
นางนิยม โกษาพงค์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

896
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 521432 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสิริรักษ์ มิตรกระจ่าง โทรศัพท์: 0839678557 อีเมล์: sirirak1964@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]