โรงเรียนวัดเทวดาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

นางประทุมมาส รู้ยิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเทวดาราม

นางมุกดา หนูสุวรรณ
นางศุภลักษณ์ ศรีวิชัย
นางโสภา ไชยนุวงศ์
นางรัตน์ติกาล ใจห้าว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

992
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเทวดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 521964 อีเมล์: Pa_2504@ yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: ธวัชชัย ใจห้าว โทรศัพท์: 0860243243 อีเมล์: tawatchaijaihaw@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]