โรงเรียนวัดทางขึ้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

นายวิสุทธิศักดิ์ หวานพร้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดทางขึ้น

นายสมเกียรติ แพรกสงฆ์
นางสาวมลฤดี พิมเสน
นางวัฒนา เดียวกี่
นางสาวจิราภรณ์ สุทธิรักษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,005
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดทางขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 348668 อีเมล์: somsong529@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จารุวรรณ พรมวี โทรศัพท์: 0805415229 อีเมล์: jeab_mamae@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]