โรงเรียนวัดพระเลียบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4


นายอมฤต หล้าหลั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดพระเลียบ

นายกุศล ส้มแป้น
นายอมฤต หล้าหลั่น
นางอารียา จรเสมอ
นางสุดารัชต์ ฤทธิเดช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

906
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดพระเลียบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075-450150 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นิภาภรณ์ จิตนุพงค์ โทรศัพท์: 0805239045 อีเมล์: sawnipaporn@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]