โรงเรียนวัดพระเลียบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4


นายอมฤต หล้าหลั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดพระเลียบ

นางสาวยุวดี กิจผดุง
นางนิภาภรณ์ จิตนุพงค์
นางวิไล ลิ่มกุล
นางสาวหัสณี สังข์แก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,055
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดพระเลียบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075-450150 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นิภาภรณ์ จิตนุพงค์ โทรศัพท์: 0805239045 อีเมล์: sawnipaporn@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]