โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

นางกัญพิชา ชูโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนวัดสระแก้ว

นางกัญพิชา ชูโชติ
นายนอบ เทพนุกูล
นางประไพ เกิดมณี
นางสาวอภิรตี สีนวล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

980
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: srakaew.c@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางอโนมา ขับกล่อมส่ง โทรศัพท์: 0815906616 อีเมล์: nomako@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]