โรงเรียนบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4


นายสันติ มูณีวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์)

นายเกษม อัศวโอภากุล
นายสันติ มูณีวรรณ
นางอโนมา ขับกล่อมส่ง
นายอภิชาติ รุ่งเรือง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

874
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075375410 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เกษม อัศวโอภากุล โทรศัพท์: 0935312189 อีเมล์: kasaopa@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]