โรงเรียนบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
  • ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายนฤทธิ์ จันมณี
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวมลฤดี พิมเสน

  • นายเกษม อัศวโอภากุล

  • นายบุญธรรม ประภัศร

  • นางสาวนิพาพรรณ วาทะสุนทรพงศ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,660
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075375410 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เกษม อัศวโอภากุล โทรศัพท์: 0935312189 อีเมล์: kasaopa@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]