โรงเรียนวัดโคกเหล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

นายพัชรพงศ์ ทับเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโคกเหล็ก

นางสาวผานิต มัจฉาชาญ
นางประไพพรรณ ดุลย์เภรี
นางสาววาสนา สุทิน
นางสาวอาภรณ์ ช่วยชู

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,127
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโคกเหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 770260 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางณัฐณิชา จันทร์มาศ โทรศัพท์: 0887610359 อีเมล์: somsree09@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]