โรงเรียนบ้านทุ่งชน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

นายคำนวณ มิตรกระจ่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทุ่งชน

นางสาวสุดาภรณ์ ชัยฤกษ์
นางธันยมัย สารพัสดุ์
นางธนพร เทียมกิ่งทอง
นางอัจณีย์ สาพิทักษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,000
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทุ่งชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075750107 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: มยุรี ใจห้าว โทรศัพท์: 0936179308 อีเมล์: mayuree3107@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]