โรงเรียนชุมชนใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)
คู่มือการขอย้ายออก
คู่มือการขอย้ายเข้าเรียน
คู่มือการรับนักเรียน

นายสุจินต์ สุดคิด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนใหม่

นายธวัชชัย คณะนา
นายบุญลือ พูลใหญ่
นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์น้อย
นางนันทนา ผกากรอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,107
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 092-2749766 อีเมล์: chm2548@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สัญยิด ยีส้า โทรศัพท์: 0810067590 อีเมล์: sunyit456@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]