โรงเรียนบ้านปากเจา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  • ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายธนวัฒน์ มีศรี
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสุณี เทพทอง

  • นางสาวอัญมณี คงทอง

  • นางสาวสุรีมาศ แก้วไฟ

  • นางสาวกุลิสรา สุนทรอารมณ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,091
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปากเจา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075772049 อีเมล์: banparkjao@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิษณุ ช่วยสกุล โทรศัพท์: 0857978828 อีเมล์: pattarapon-ch@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]