โรงเรียนวัดดอนใคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

นายสุภาพ ผิวเหมาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดดอนใคร

นางอโณทัย บุญมี
นางสุมนรัตน์ สุปรียธิติกุล
นางปรีดา ชุมทอง
นางรัฐสุดา ผิวเหมาะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

950
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดดอนใคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075-845301 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ประดิษฐ์ สังขนุกิจ โทรศัพท์: 0899094647 อีเมล์: sang.pp@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]