โรงเรียนบ้านบ่อกรูด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4


นางประภาพรรณ ทองสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบ่อกรูด

นางประภาพรรณ ทองสุข
นางอำนวย หนูน้อย
นางสาลี สำเนียงดี
นายวิโรจน์ รักชาติไทย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

874
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบ่อกรูด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075450151 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายอมฤต หล้าหลั่น โทรศัพท์: 0878878373 อีเมล์: amaritlaa@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]