โรงเรียนวัดจันทาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

นางสาวพัชรินทร์ ช่วยชู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดจันทาราม

นายคทาวุธ รัตติโชติ
นางสาวเกสราพร ใจจง
นางสาวสุนิสา มาศศรี
นางสาวพัชรินทร์ ช่วยชู

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

896
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดจันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075-772-005 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: aekkhaluck watcharakarn โทรศัพท์: 0865041417 อีเมล์: bincycle@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]