โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางศุภาพิชญ์ ศรภักดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวณัฐณิช แซมลิวรรณ

 • นางเนตรชนก กลั้งเนียม

 • นายสัมพันธ์ พรหมจันทร์

 • นางศุภาพิชญ์ ศรภักดีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,822
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075350216 อีเมล์: k.tantiya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เกษศิริน รักงาม โทรศัพท์: 0904425737 อีเมล์: katsirin966@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]