โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวจุฑามาศ จอมทอง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอุไรวรรณ กลิ่นแก้ว

 • นางนงเยาว์ ชูทอง

 • นางสาวกนกวรรณ แก้วนุ่น

 • นายภัทรพงศ์ เห็นพร้อมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,871
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075450076 อีเมล์: bangbucha1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายภัทรพงศ์ เห็นพร้อม โทรศัพท์: 0625272854 อีเมล์: davilrider@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]