โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายยุทธิพร เพชรจันทร์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนิตยา สุขเกื้อ

 • นางเพ็ญพิชชา คณะแมน

 • นางศิริพร ศิลปสมศักดิ์

 • นางสามารถ ปานสุทธิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,402
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075399131 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางพรเพ็ญ ลีละหุต โทรศัพท์: 0954184952 อีเมล์: ponpen3548@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]