โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประจวบ พูลเพิ่ม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาววนิดา ศรีเจริญ

 • นางดุจฤดี จิตมนัส

 • นางสุนันท์ จงวัฒนา

 • นางสิริวิภา กุลฑลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,487
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075350550 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จรรย์จรีย์ เภรีฤกษ์ โทรศัพท์: 0819581433 อีเมล์: hello.krujun@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]