โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธีระวิทย์ สกุณา
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสุนันท์ หลวงชัยสินธุ์

 • นางสาวสุดารัตน์ หัสจำนงค์

 • นางสาวสุพิศ ชูแก้ว

 • นางสาวเดือนดารา ศรีอนุรักษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,287
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 0921978017 อีเมล์: director@wattalerng.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: เดือนดารา ศรีอนุรักษ์ โทรศัพท์: 0895879016 อีเมล์: duandarasri@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]