โรงเรียนวัดเทพมงคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชื่น กาฬกาญจน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเสาวณีย์ ภักดีกิจ

 • นางสมวรรณ หนูทอง

 • นางกัลญา สุขทับ

 • นายเทพชัย ทองทิพย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,487
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเทพมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075449043 อีเมล์: ThepMk.Nst@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรอุมา ยังปาล์ โทรศัพท์: 0648186723 อีเมล์: yangpa.lxrxuma@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]