โรงเรียนวัดสามัคยาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมพร คงดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นายชัยยะ เกลี้ยงทอง

 • นางประไพ สีนะ

 • นายธวัชชัย บุญยงค์

 • นางสาวทิพธัญญา สุวรรณชาติสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,779
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสามัคยาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075441879 อีเมล์: schoolsmk_1234@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กฤษศิริ หงส์พิทักษ์พงศ์ โทรศัพท์: 0987287862 อีเมล์: kritsiri.h2539@icloud.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]