โรงเรียนวัดสามัคยาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายสมพร คงดี
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวทิพธัญญา สุวรรณชาติ

  • นางสาวอรกัญญา สระบัว

  • นายธรรศกร เอียดแก้ว

  • นางทรงรัตน์ ชำนาญกิจสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,874
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสามัคยาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075441879 อีเมล์: schoolsmk_1234@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กฤษศิริ หงส์พิทักษ์พงศ์ โทรศัพท์: 0987287862 อีเมล์: kritsiri.h2539@icloud.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]