โรงเรียนบ้านปลายราง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางอมรรัตน์ สุขเพ็ง
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวกรรณิการ์ สงวนแสง

  • นางประเทือง สมคง

  • นางอมรรัตน์ สุขเพ็ง

  • นายถาพร พันธุรัตน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,820
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปลายราง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075497247 อีเมล์: banprayrang@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กรรณิการ์ สงวนแสง โทรศัพท์: 0913252595 อีเมล์: any.kannika@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]