โรงเรียนบ้านปลายราง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางอมรรัตน์ สุขเพ็ง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวกนกวรรณ เกิดคำ

 • นางอมรรัตน์ สุขเพ็ง

 • นางขนิษฐา รัตนสุนทร

 • นางสาวสุนิสา ทิพย์โพธิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,181
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปลายราง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075497247 อีเมล์: banprayrang@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กรรณิการ์ สงวนแสง โทรศัพท์: 0913252595 อีเมล์: any.kannika@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]