โรงเรียนวัดถลุงทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวิตรี ศรีรักษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวปัทมาภรณ์ ปานแก้ว

 • นางทัศนวรรณ จุลสัตย์

 • นางสาวิตรี ศรีรักษ์

 • นายอุทัย รัตนโชติสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,899
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดถลุงทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 089-8684344 อีเมล์: phuminparn@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางทัศนวรรณ จุลสัตย์ โทรศัพท์: 0844419878 อีเมล์: phuminparn@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]