โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวีระสิทธิ์ แดงวิไล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวกฤตติยา รัตนนุพงศ์

 • นายสมยศ เอียดแก้ว

 • นางสาววิไลลักษณ์ เพชรเรือนทอง

 • นางละออ จันทร์จุไรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,777
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075845430 อีเมล์: rpk.seven@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววิไลลักษณ์ เพชรเรือนทอง โทรศัพท์: 0890410075 อีเมล์: wilailak.phet@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]