โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
  • ข่าวกิจกรรม


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายวีระสิทธิ์ แดงวิไล
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวรุจิกานต์ แก้วทอง

  • นางสาวโชติกา พละบุญ

  • นายกวินพงศ์ ขจรศิรเวโรจน์

  • นางสาวหวันบูหา เห็มมันสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,924
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์: rpk.seven@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววิไลลักษณ์ เพชรเรือนทอง โทรศัพท์: 0890410075 อีเมล์: wilailak.phet@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]