โรงเรียนวัดจอมทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4


นางสิริวรรณ มณีโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดจอมทอง

นางวิภา ไทยสุชาติ
นายธีระยุทธ เต็มแก้ว
นางสาวฐิติพร ธนกุลพ่วงเจริญ
นางขนิษฐา พุดทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,122
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0897262537 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: น.ส.ฐิติพร ธนกุลพ่วงเจริญ โทรศัพท์: 0856792684 อีเมล์: kero-24@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]