โรงเรียนวัดปากด่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  • ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายชาญวิทย์ เกิดขุมทอง
  • แนะนำบุคลากร

  • นายโกษา ด้วงใส

  • นางอมรทิพย์ แก้วสีทอง

  • นางกรรณิกา เรืองรัตน์

  • นางวิลาวัณย์ พูนเพียรจัดสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,125
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดปากด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0817473466 อีเมล์: wadpakdan2558@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอธิพร คงปรกติ โทรศัพท์: 0811374205 อีเมล์: piawpiaw137@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]