โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 • ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS

 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายมานะจิตต์ รัตนมณี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวขวัญวลี แก้วชื่น

 • นางสุภาณี ผิวเหมาะ

 • นายสมัชชา สมเชื้อ

 • นางอรัญญา ขนอมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,553
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 367507 อีเมล์: sch367507@pnst4.net
เว็บมาสเตอร์:: จิราพร แสนภักดี โทรศัพท์: 0831064688 อีเมล์: Nongpupea.za@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]