โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

นายกมล จันทร์สว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดสโมสรสันนิบาต

นายกมล จันทร์สว่าง
นางชนิกนันท์ จินกาญจน์
นางปาริชาติ สุขไสย
นายสมัชชา สมเชื้อ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,086
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 367507 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จิราพร แสนภักดี โทรศัพท์: 0831064688 อีเมล์: Nongpupea.za@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]