โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

นายประเทือง นุ่นสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเขายวนเฒ่า

นางทัศนีย์ พานทวีป
นางศิริพร ณ นคร
นางสาวอรพรรณ อาชาชาญ
นางลัดดาวัลย์ ขำสุข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

886
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จารุณี บัวแก้ว โทรศัพท์: 0819567098 อีเมล์: jarunee2507@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]