โรงเรียนวัดชนาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

นายสำราญ หนูศรีคง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดชนาราม

นางเบญจมาศ ณ นคร
นางศศิวรรณ แสนภักดี
นายเจษฎา ปิเลี่ยน
นางสุวรรณดี กำลังมาก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

904
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดชนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 349484 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ศศิวรรณ แสนภักดี โทรศัพท์: 075450125 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]