โรงเรียนบ้านปลายทอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

นางจิระพันธ์ เรืองเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปลายทอน

นางสาวกิตติมา พฤกษารัตน์
นางสิตานันท์ จันทร์แก้ว
นางสาวชมนาถ สินธ์ศิริมานะ
นางอัญธิกา วิชัยกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,055
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปลายทอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075771549 อีเมล์: banplyton@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สิตานันท์ จันทร์แก้ว โทรศัพท์: 0896460487 อีเมล์: anuson_is@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]