โรงเรียนวัดสุชน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

นายประกอบ ก๋งทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดสุชน

นางสาวจรรยา สกุลหนู
นางชุตินันท์ โชติรัตน์
นางสาววรางคณา นาภูมิ
นายสังวอน แก้วนพ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,007
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสุชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 536219 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นิทัศน์พร สุขชื่น โทรศัพท์: 0844245258 อีเมล์: nitasporn@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]