โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

นายพงศ์ศรัณย์ จันทรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสุวรรณเขต

นางอุดมศรี โชติโรจนอนันต์
นางสาวศิราณี หนูเอียด
นางสาวสุนา แซ่อ๋อง
นางสาวธิดารัตน์ มัจฉาชาญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

971
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075771050 อีเมล์: school_sichon@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิทัศน์พร สุขชื่น โทรศัพท์: 0844245258 อีเมล์: nitasporn@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]