โรงเรียนบ้านปราบราษฏร์อุทิศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือประชาชน โรงเรียนบ้านปราบราษฎร์อุทิศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

นายอรุณ ศรีรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปราบราษฏร์อุทิศ

นางสาววันดี จักราช
นางวนิดา อินปิน
นายอรุณ ศรีรัตน์
นางสาวณัฐธยาน์ พงค์ยี่ล่า

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

968
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปราบราษฏร์อุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 476810 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐธยาน์ พงค์ยี่ล่า โทรศัพท์: 0856905832 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]