โรงเรียนวัดกลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

นายสายัณห์ เจียมสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดกลาง

นายเอนก อนันตะพัฒน์
นายธนกฤต ด้วงช่วย
นายสายัณห์ เจียมสวัสดิ์
นางวนิดา เมืองด้วง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

933
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0-7584-5441 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จรรยาภรณ์ รัตนโกสิน โทรศัพท์: 0800718257 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]