โรงเรียนวัดโคกสูง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวภัทรนันท์ พันธุรัตน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวทัศนีย์ จันสี

 • นางโสภณ มาศเมฆ

 • นายไพโรจน์ ณะแก้ว

 • นางสาวชนัษฎา ทองบุญชูสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,647
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโคกสูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: wutkhoksung.2556@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเกศิณี เก้าซ้วน โทรศัพท์: 0861077981 อีเมล์: kasinee26@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]