โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

นางพิญญู สุทธิพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนวัดทอนหงส์

นายชนะไพย์ จุลบล
นางนารี บุญญานุพงศ์
นางสุภาพร บุญงาม
นางพิญญู สุทธิพันธ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,059
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 394270 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: รัชนี ภูมิสถิตย์ โทรศัพท์: 0937590505 อีเมล์: ruchaneepoomsatit@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]