โรงเรียนบ้านในเขียว 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

นายสุวัช เอกาพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านในเขียว 2

นายสุวัช เอกาพันธ์
นางบุญรวม หนูทอง
นางปารณีย์ ผกากรอง
นางถนอม ปานคง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

949
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านในเขียว 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 394378 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรัชนี ภูมิสถิตย์ โทรศัพท์: 0937590505 อีเมล์: ruchaneepoomsatit@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]