โรงเรียนวัดพรหมโลก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

นายกรีฑา ลักษณะวิลาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดพรหมโลก

นางจารี ศรีพุฒ
นางอรดี เฉลิมวรรณ
นายสมชาย กลิ่นมาลี
นางยินดี บุญสนอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

923
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดพรหมโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075338388 อีเมล์: watpromlokschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเกตุณภัส เฉลิมวรรณ โทรศัพท์: 0908626892 อีเมล์: katenaphat@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]