โรงเรียนวัดโยธาธรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

นายบุญรวย สายแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโยธาธรรม

นางยุภาภรณ์ สุทธิศิริ
นางสาวเสาวลักษณ์ วาระเพียง
นายบุญรวย สายแก้ว
นางจำเนียร ภาคอารีย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

938
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโยธาธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 450157 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐกานต์ เพชรที่วัง โทรศัพท์: 0867879903 อีเมล์: nattakan_on@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]