โรงเรียนวัดโทเอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4


นางสุจิตรา มหาสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโทเอก

นายวีระวิทย์ พรหมปาน
นางสาวรัตนากร มุ่งมาไพรี
นางวัชรินทร์ ทลิกรรณ์พันธ์ชูศรี
นางสาวสุพรรณี เตระไชย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,056
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโทเอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075765262 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ขวัญตา นวลแป้น โทรศัพท์: 0822725746 อีเมล์: kwanta-nuanpan@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]