โรงเรียนวัดหลวงครู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนัตพร วงศ์ทิม
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสุพิน ขุนศรี

 • นางจินดา นิยมราษฎร์

 • นางสาวธิดารัตน์ พ่วงจินดา

 • นางชลธิชา มาศบำรุงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,593
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหลวงครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075450158 อีเมล์: wlkschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุพิน ขุนศรี โทรศัพท์: 0817378286 อีเมล์: pinkhunsri@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]