โรงเรียนวัดกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

นายทิวา ธงธวัช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดกัด

นางจุฑามณี วิเชียรประพันธ์
นายดะโหด วรรณาการ
นางมนัสวินี เทพประดิษฐ์
นายจรูญ นาคเลิศ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

871
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 โทรศัพท์: 450122 อีเมล์: watkut48@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จรูญ นาคเลิศ โทรศัพท์: 0862715732 อีเมล์: charoon_719@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]