โรงเรียนวัดกัดนายปราโมทย์ บุญมูสิก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดกัด

นางมนัสวินี เทพประดิษฐ์
นางนวลพันธ์ ฤทธิ์บรรเจิด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดกัด โทรศัพท์: 450122 อีเมล์: watkut48@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จรูญ นาคเลิศ โทรศัพท์: 0862715732 อีเมล์: charoon_719@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ