โรงเรียนบ้านในตูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

นายสากล หาญใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านในตูล

นางสุดารัตน์ แก้วอ่อน
นางมยุรา นาวารัตน์
นางนันทิยา อินมณเทียร
นางเบญจมาศ กิจเกตุ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

969
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านในตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 082-8162395 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ยินดี พรหมแก้ว โทรศัพท์: 093-5808340 อีเมล์: saree_mam@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]