โรงเรียนเคียงศิริ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

นายสมศักดิ์ แสงสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เคียงศิริ

นางเกศรินทร์ กาญจนะ
นางสาวอมรรัตน์ ไหมดี
นางสาวเสาวภาคย์ รักสนิท
นางศิริวรรณ บุญรัตน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,041
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเคียงศิริ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0 อีเมล์: 0
เว็บมาสเตอร์:: นานสมรักษ์ บุญเจริญ โทรศัพท์: 083-6338583 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]