โรงเรียนวัดนาเหรง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

นายจุฬา จันทพราหมณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดนาเหรง

นางกมลมาศ เพชรชนะ
นางรัตนา ช่วยรอดหมด
นางวศินี อินทร์ชัย
นางพาณี หอมจันทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,004
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดนาเหรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075307139 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางจุฑามาส กั๋งเซ่ง โทรศัพท์: 0848379477 อีเมล์: mornro@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]