โรงเรียนบ้านขุนทะเล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขุนทะเล

นางลิขิต อินทองเอียด
นางสาวอัญชนา เหมทานนท์
นางจุรีย์ เพชรช่วย
นายไพบูลย์ ซ้ายหั่น

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,027
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านขุนทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: juree.pet@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จุรีย์ เพชรช่วย โทรศัพท์: 0847217759 อีเมล์: jureek.pet@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]