โรงเรียนวัดเปียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

นายสมภาส สิทธิฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเปียน

นางสาวปิยฉัตร เชาวลิต
นางสาวสาวิตรี สีขาว
นางสาวสุจินต์ พรสมโภชน์
นายยศ พรประเสริฐ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

977
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเปียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 309005 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปิยฉัตร เชาวลิต โทรศัพท์: 0850664096 อีเมล์: piyachatchaowalit@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]