โรงเรียนบ้านพิตำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

นายจรูญ จันทร์เอียด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านพิตำ

นายสุริยันต์ ใสนวล
นางสาวศิริพร สุประดิษฐ
นางสาวถนอมจิต พฤกษมาศ
นางสาวพรทิพย์ มีสุข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,025
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านพิตำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 309211 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเรวดี มีบุญมาก โทรศัพท์: 0878822059 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]