โรงเรียนปากพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธวัช คำนวณ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมนึก คงนก
 • แนะนำบุคลากร

 • นายอารักษ์ ยอดรักษ์

 • นางจริยา หวันเล็ม

 • นางโสภิต เหมทานนท์

 • นางกาญจนา ศรีปรางค์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,607
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปากพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 075774022 อีเมล์: Pakpoonsea12@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมคะเณ ภิรมย์รักษ์ โทรศัพท์: pakpoon อีเมล์: pakpoon57@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]