โรงเรียนปากพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
8การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด
6การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด-1
7การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
5การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
3การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด+
2การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด+
1การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด+

นายธวัช คำนวณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปากพูน
นายสมนึก คงนก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปากพูน

นางจิตรา สังข์เกื้อ
นางสาวอัญญากร ช่วยสงค์
นางสาวปิยวรรณ เทพดำรงค์
นางอำไพ จันทร์คง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,939
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปากพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 075774022 อีเมล์: Pakpoonsea12@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมคะเณ ภิรมย์รักษ์ โทรศัพท์: pakpoon อีเมล์: pakpoon57@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]